Beste gebruikers,

Helaas hebben we moeten besluiten het programma op tafels-oefenen.nl te stoppen. Om de tafels te oefenen adviseren we om sommenoefenen.nl te gebruiken.
Wanneer u daar een account aanmaakt worden kinderen stap voor stap begeleid in het oefenen van de juiste tafels. Hierin wordt ook gekeken naar het juiste tempo, net zoals dat op deze website gebeurde. • Online gratis webtool

  Niets downloaden. Overal direct verdergaan. Gegevens worden automatisch opgeslagen, en het volledige programma is helemaal gratis!!

 • Snelle leermethode

  Het programma toont met een kleurtjes-overzicht hoe goed elke som wordt beheerst. Aan de hand daarvan worden sommen vaker of minder vaak gevraagd.

 • Beloning

  Als beloning wordt er 'geld' verdiend met goed gemaakte sommen. Hiervoor kan een beloning worden gekocht in de 'winkel' van tafels-oefenen.nl

 • Andere websites

  Rekenspelletjes
  Spellingoefenen.nl
  fietsverhuur zeeland
  Redactiesommen.nl
  Bijdeles.online - klassikaal rekenen/ taal/ spelling
Tafels-oefenen.nl is een volledig webbased programma waarop kinderen op een effectieve en leuke manier de rekentafels online kunnen oefenen. Het programma is uit de praktijk van het rekenen in het basisonderwijs geboren en combineert alle, in de praktijk succesvol gebleken methodes om de tafels te oefenen.

Bij het automatiseren van de tafels blijkt het succesvol om de tafels die een kind al kent weg te strepen en zich te richten op het oefenen van de sommen die nog niet beheerst worden. Dit is wat tafels-oefenen.nl eigenlijk doet met het kleurtjessysteem. Wanneer het kind de tafelsom binnen 4 seconden beheerst kleurt de som groen, binnen 6 seconden geel, binnen 8 seconden oranje en langer dan 8 seconden rood. De frequentie waarme het programma de sommen vraagt is in de verhouding rood-oranje-geel-groen 8:6:4:1. Op deze manier worden de sommen die nog niet goed worden beheerst vaak gevraagd en worden de sommen die al wel worden beheerst alleen gevraagd om deze niet te vergeten en voor wat succeservaring. Tot slot maakt dit programma van het tafels oefenen een rekenspel door een uniek beloningssysteem. De kinderen kunnen geld verdienen en hier een beloning van kopen in de "winkel" van tafels-oefenen.nl!!!Extra informatie over het oefenen van de tafels

Op deze pagina vindt u extra informatie over het oefenen van de tafels op de basisschool. In groep 4 en groep 5 van de basisschool (2e en 3e leerjaar) moeten kinderen de tafels tot en met 10 uit het hoofd leren. Bij sommige rekenmethodes moeten kinderen in groep 4 al alle tafels beheersen maar in de meeste gevallen wordt dit verdeeld over groep 4 en groep 5. De verdeling is dan vaak als volgt.

Groep 4(2e leerjaar): Tafel van 1, tafel van 2, tafel van 3, tafel van 4, tafel van 5 en de tafel van 10. Groep 5(3e leerjaar): Tafel van 6, tafel van 7, tafel van 8, tafel van 9 en alle tafels door elkaar.

Er zijn veel kinderen die behoorlijk moeite moeten doen om de tafels te leren en daarna ook te blijven onthouden. Daarom worden in groep 6, groep 7 en groep 8(4e, 5e en 6e leerjaar) de tafels regelmatig herhaald. Wanneer kinderen de tafels met moeite leren is het erg zinvol om bij te houden welke sommen al beheerst en welke nog niet beheerst worden zoals op deze website gebeurt. Er zijn echter ook enkele belangrijke trucjes of strategieen die het oefenen van de tafels bijzonder kunnen vereenvoudigen. Het is zelfs zo dat zonder gebruik van deze strategieen iedereen een probleem zou hebben om zoveel sommen uit het hoofd te leren. Hier volgt een overzicht van belangrijke strategieen die vooral van belang zijn om kinderen uit groep 3 en groep 4 regelmatig aan te bieden: - omkeringen: 5 x 8 = 40 - 8 x 5 = 40
- verdubbelen: 2 x 4 = 8 - 4 x 4 = 16
- halveren: 10 x 8 = 80 - 5 x 8 = 40
- 1 keer meer: 5 x 8 = 40 - 6 x 8 = 40 + 8 = 48
- 1 keer minder: 5 x 8 = 40 - 4 x 8 = 40 - 8 = 32
- een nul erbij of een nul eraf: 1 x 5 = 5 - 10 x 5 = 50 en 10 x 4 = 40 - 1 x 4 = 4

Al die moeite om de tafels te leren is bepaald niet voor niets. Wanneer in groep 5, groep 6 en de bovenbouw grotere vermenigvuldigingen moeten worden gemaakt dienen deze geautomatiseerde tafelsommen als tussenstap om de moeilijke som uit te rekenen. Wanneer kinderen de tafels dan niet kennen lopen ze bij veel rekenvraagstukken waarbij de tafels als tussenstap moeten worden uitgerekend vast. De methode die op deze site wordt toegepast kan ook met kinderen op papier worden gedaan. Wanneer bijvoorbeeld de tafel van 5 wordt geoefend wordt steeds een som weggestreept die een kind echt beheerst. Uiteindelijk blijft er geen som meer over en kent het kind te tafel. Veel succes met oefenen!!!